hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Audio radna stanica

Jezici

EN (Digital) audio workstation (=DAW);

Definicija

(1)
Naziv za elektroničke uređaje ili aplikacijske softverske programe koji služe snimanju, miješanju, montaži i produkciji zvukovnih datoteka. Proizvode se u raznim konfiguracijama, od monolitnih programa, preko integriranih samostojećih jedinica, do kompleksnijih konfiguiracija većeg broja komponenti, upravljanih središnjim računalom.

(2)
Naziv za korisnička sučelja uglavnom namijenjena snimanju i montaži zvuka, a sastavljena od razlčitih softverskih i hardverskih elemenata. Sučelja obično sadrže module: od virtualnih mješača, filtera, grafičkih prikaza vremenskih slijedova, do montažnih i organizacijskih alata svojstvenih uređivanju medija.

Primjeri integriranih programskih rješenja:
  • slobodni: Ardour
  • komercijalni: Apple Logic, Avid ProTools, Steinberg Cubase i Nuendo...

Komentar

Audio radne stanice sastoje se od okvira okružja (osnovni spoj, kanalna struktura, audio i MIDI snimanje, miješanje i obrada, te podprograma kojima se može prošitriti funkcionalnost programa (tzv. plug-in strukura).

Kritika

Originalan engleski termin nije plauzibilno prevodiv, digital se odnosi na audio, a ne na workstation, pa bi prijevod Radna stanica za digitalni audio bila zalihosno opisna. Naime, već pojam radne stanice podrazumijeva da je materijal na kojem se radi zapisan u digitalnom formatu, pa je riječ digitalni zalihosna. Stoga ni engleski akronim nije prikladno poveziv s hrvatskim nazivom.

Na upotrebljiv način ne da se primijeniti ni naputak Instituta za hrvatki jezik i jezikoslovlje, da se riječ audio integrira kao prefiksoid u složeniji pojam. Naime konstrukti poput "audioradna stanica" ili "radna audiostanica" ne bi značili ništa, jer oba narušavaju ustroj genus proximus pojma koji je "radna stanica". Konstrukti poput auditivna ili auditorna ili audijska (po uzoru na radijska ili televizijska) radna stanica nisu na razumljiv i razgovjetan način izvedeni iz pojma "audio".

Referencije

<WK>: DAW;    <TP> : DAW