hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

STK

Jezici

EN STK;

Etimologija

od en. Synthesis Tool Kit (=alati za sintezu)

Definicija (opisna)

Akronim za jednu od najoriginalnijih, najkorištenijih i najedukativnije napisanih računalnih biblioteka za digitalnu sintezu zvuka, koju su koncem 90-ih godina na Sveučilištu Princeton kreirali Perry Cook i Gary Scavone, u jeziku C++.
STK je prva (i vjerovatno jedina) javno dostupna biblioteka otvorenog izvornog koda, u kojoj su objavljeni učnkoviti algoritmi za sintezu fizikalnim modeliranjem i njezin je kôd inkorporiran u viša okružja za računalnu glazbu, poput RTcmix, ChucK ili Max/MSP.
Stablo izvornog koda nalazi se na repozitoriju GitHub, dok su dokumentacija i udžbenik pohranjeni na stranicama CCRMA laboratorija sveučilišta Stanford.

Komentar

Kritika

Ovaj se akronim uvriježio u stručnom nazivlju mnogih svjetskih jezika tijekom zadnja dva desetljeća, te nema svrhe da se iz hrvatskog prijevoda radi hrvatski akronim koji bi bio proizvoljan i opskuran.

Referencije

<CCRM>: STK URL na Sveučilištu Stanford;