hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Višenastupnost

Jezici

EN reentrancy, re-entrancy; NJ ; FR ; TL ;

Etimologija

Definicija

Naziv za osnovno svojstvo računalnih programa i procesa projektiranih, napisanih i ustrojenih tako da mogu biti zaustavljeni tijekom izvođenja i nanovo pokrenuti s točke izvođenja na kojoj su zaustavljeni bez da to upliva na rezultate izračuna i izvodljivost drugih programa koje računalo izvodi. Višenastupnošću programa se u računalnom sistemu upravlja pomoću sistemskih signala.

Komentar

V. u glazbenoj informatici predstavlja uvjet glazbeno prihvatljivog izvođenja nekog računalnog programa za analizu, sintezu, snimanje i obradu zvukovnih signala, i njegovih modula, poglavito kod kompleksnijih programa poput glazbenih radnih stanica i okružja za računalnu glazbu.

V. se kod suvremenih operativnih sistema temeljenih na unix i posix programskim paradigmama implementira razmjerno lagano i danas predstavlja standard funkcionalnosti računalnih programa za rad s medijima.
V. može biti i svojstvo koje se implementira kompilacijom izvornog koda nekog programa u strojni kôd na nekoj platformi.

Referencije

<BG>; <GLO>: reentrant program;