hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Jednadžba diferencije

Jezici

EN difference equation;

Definicija

Naziv za matematičku jednadžbu, koja opisuje trenutno stanje (diskretnog) izlaza iz nekog sustava i to na temelju poznavanja trenutnog stanja ulaza i prethodnog stanja izlaza. Jednadžba diferencije koja opisuje vibraciono ponašanje fizičkih i električkih objekata predstavlja matematički osnov digitalne obrade signala. Na algoritmima s jednadžbama diferencije počiva velik dio računalnog oblikovanja i sinteze zvuka.

Primjeri uporabe: digitalno kašnjenje signala, algoritamski kanon uz pomoć digitalnog kašnjenja signala te zbrajanja zakašnjelog signala s izravnim, digitalno filtriranje, istitravanje strune u Karplus-Strongovom algoritmu, valovodna sinteza.

Komentar

Jednadžbe diferencije nipošto se ne smije brkati s diferencijalnim jednadžbama (EN: differential equations), koje spadaju u drugo područje matematike (infinitezimalni račun).

Referencije

<CR>: Str. 270-271