hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Reaktor

Jezici

EN = NJ = FR = TL = Reaktor;

Etimologija

Definicija

Naziv za komercijalno računalno programsko okružje i vizualni programski jezik i sučelje koje je za potrebe glazbenog tržišta razvio njemački proizvođač Native Instruments. <WK>

Proizvođač ga definira kao "modularni laboratorij za digitalnu obradu signala, konstruiranje [softverskih] sintetizatora po narudžbi, reproduktora uzoraka, efekata i alata za oblikovanje zvuka".

Komentar

Reaktor je bio među prvim okružjima te vrste koja nisu zahtjevala poseban audio-hardver, već je funcionirao i na standardnim računalima. S verzijom 6 postoje određena preklapanje funkcionalnosti s alternativnim okružjima i programima <SOS> [kao MAX i PD], mada se još uvijek prvenstveno koristi u oblikovanju sintetizatorskih zvukova, a gotovo uopće ne u algoritamskom skladanju.
USP Max, PD, OpenMusic, Kyma

Referencije

    <WK>: Reaktor;   <NI>: Reaktor6;   <SOS>: recenzija NIR6