hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Linearno predviđanje

Jezici

EN Linear prediction;

Etimologija

Definicija

Naziv za matematičku operaciju kojom se za buduće trenutne vrijednosti nekog vremenski diskretnog signala pretpostavlja da su linearna funkcija prethodnih uzoraka. Ovom se operacijom ekstrapolira buduća vrijednost nekog signala na temelju poznavanja njegovih prethodnih vrijednosti.

U digitalnoj obradi signala l.p. često se naziva linearno predvidljivim kodiranjem i razmatra se kao područje teorije filtera.

Komentar

Modeliranje linearnim predviđanjem koristi se za raznovrsne namjene kao predviđanje podataka, ušteda podatkovnog prijenosa, prepoznavanje govora, restoracija signala, modeliranje signala kvazi periodičke strukture, sinteza govora.

Referencije

<WK>, Linear prediction; <FRM>, Str. 294; <CR>, Str. 200;