hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Suptraktivna sinteza

Jezici

EN subtractive synthesis;

Etimologija

od LAT subtrahō : oduzimam <W>

Definicija

Naziv za jednu od osnovnih računalnih metoda sinteze zvuka.

(1) "Suptraktivna sinteza (sinteza po načelu oduzimanja) podrazumijeva uporabu flitara u oblikovanju spektra signala. Filter kroz koji se propusti izvorni signal izdiže ili prigušuje odabrana područja spektra tog signala. Ukoliko je izvorni signal spektralno bogat, a filtar fleksibilan, suptraktivnom se sintezom može oblikovati aproksimacije mnogih prirodnih zvukova (kao što su glasovi ili tradicionalni instrumenti), ali i raznovrsne nove, neklasificirane timbre." (<CR>,185)

(2) "Suptraktivna se sinteza temelji na ideji koja je (aditivnoj sintezi komplementarna, ideji propuštanja širokopojasnog signala kroz vremenski promjenjiv filter da bi se proizvelo signal željenog valnog oblika." (<FRM>, 263)

Važno je napomenuti da su suptraktivna i aditivna sinteza kao pojmovi, termini i metode bile poznate u elektroničkoj glazbi i prije uporabe računala, i to aditivna sinteza u Cahillovu telharmoniju i elektroničkim orguljama, a suptraktivna sinteza u tradicionalnim analognim sintetizatorima.

Komentar

Suptraktivna sinteza jedna je od najranijih tehnika sinteze zvuka. Starija je od uporabe računala u glazbi, rabi se od 1936. (<CR>, 197)

Originalnim primjerom suptraktivnog sintetizatora može se smatrati vokoder. (<CR>, 197-199)

USP: Moogov filter, eliptički filter

Kritika

Obje definicije ukazuju na isti sadržaj, samo što (1) opisuje rezultirajući signal u vremenskom, dok (2) u frekvencijskom području.

Referencije

<CR>: 184, 299;    <FRM>: 16, 263;