hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Reverberacija

Jezici

EN reverberation; NJ der Nachhall; FR réverbération;

Etimologija

od LAT re + verberāre = odskočiti nazad, nanovo odjeknuti <OX>

Definicija

Termin koji u akustici i psihoakustici označava utrajavanje zvuka i nakon što je proizveden. U auditorijima to je učinak skupa zvukovlja reflektiranog s površina prostora auditorija i predstavlja poželjno svojstvo kojim se kompenzira gubitak jakosti zvuka, obrnuto proporcionalan s kvadratom udaljenosti od izvora.<GSU>
Fizikalno je svojstvo reverberacije to, da diskretne primarne ili rane refleksije uzrokuju refleksije višeg reda koje naposlijetku rezultiraju difuznim poljem zvuka.

Dojam utrajavanja učinak je različitosti duljine puta direktnih i reflektiranih zvučnih valova kojih u prostorijama ima beskonačno mnogo.

Za glazbenu informatiku relevantna je reverberacija generirana digitalnim, odn. računalnim putem.

Dvije su osnovne metode digitalnog generiranja reverberacije danas zastupljene: Trajanje reverberacije mjerljivo je kao vrijeme potrebno da jakost refleksija od trenutka prekida zvuka testnog signala padne za 60dB u odnosu na na početnu razinu, a ta se vrijednost standardizira pod nazivom RT60.

Komentar

Digitalna reverberacija je koncem osamdesetih godina 20. stoljeća donijela revoluciju u tehnologiju produkcije glazbenih zapisa, omogućivši da cijeli put audiosignala od pretvarača do nosača zvuka ostane u digitalnoj domeni. Zbog visoke kompleksnosti izračuna koji se samorazumljivo mora događati u stvarnom vremenu, ova je tehnologija uvelike ovisila o napretku mikroprocesorske snage, učinkovitosti i masovnosti proizvodnje da bi uopće došla do tržišta.
Jedan od prvih računalnih sustava koji je na razini spekulativne elektroakustičke glazbe omogućio uvođenje reverberacije kao gramatičkog elementa skladateljskog postupka u stvarnom vremenu bila je radna stanica ISPW.
Veći broj skladatelja koristio je reverberaciju u skladateljskom postupku.

Kritika

Stručna javnost pokazuje izvjesnu rezervu prema uporabi hrvatskog književnog pojma odjekivanje iz dva razloga:
  • radi tehničke preciznocti kojim je ovaj pojam terminom reverberacija pokriven.
  • radi učestalih tehničkih nesporazuma u procesu glazbene produkcija, gdje se termin "odjek" odnosi na glazbeno tehnološki i semantički različit pojam eha (en. echo).
(v. odzvon )

Referencije

<GSU>; <OX>