hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Vektorska sinteza

Jezici

EN vector synthesis;

Definicija

Naziv za digitalnu sintezu signala interpolacijom ili ulančavanjem između podataka većeg broja valnih tablica u svakoj od kojih su deklarirani i spremljeni nizovi digitalnih uzoraka koji predstavljaju sve trenutne amplitude jednog perioda nekog titrajućeg vala. Ova metoda ukazuje kako sintezu uzorkovanjem učiniti osjetljivom na proizvoljan broj izvedbenih kontrolnih parametara.

Komentar

<CR>, Str. 299-305; "...kontrolnih parametara. To znači da uz dovoljan broj definiranih valnih tablica, načina ulančavanja, izračuna ovojnica i tvorbi proizvoljnih linearnih kombinacija (interpolacija) među njima možemo stvoriti proizvoljan broj ekspresivnih kontrolnih parametara. Svaki parametar predstavlja jednu dimenziju ovakvog računalnog modela. U svakom slučaju, potrebna je znatna količina računalne memorije za izgraditi multidimenzionalni timbralni prostor pomoću valnih tablica. Jedan fizikalni model elvivalentan je tisućama valnih tablica."

Referencije

<CCRM>: Taksonomija tehnika digitalne sinteze;