hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

ChucK

Jezici

EN ChucK;

Etimologija

nejasna

Definicija

Naziv istraživačkog projekta, programskog okružja, slobodnog aplikacijskog programa i softverske biblioteke za sintezu zvuka i interaktivno algoritamsko skladanje putem pisanja koda u stvarnom vremenu, razvijanog i održavanog na sveučilištu Princeton tijekom desetih godina 21. stoljeća (Perry Cook, Ge Wang i Spencer Salazar).

Koncept ovog softverskog okružja i programskog jezika u osnovima temelji se na kompilatorima blok sheme, s time da se naredbeni jezik interpretira i sinteza zvuka i izvođenje se dešavaju u realnom vremenu (usp. Živa računalna glazba). Sustav koristi višestruku paradigmu sinteze zvuka (modeliranje signala, fizikalno modeliranje).

Dostupan je na više suvremenih računalnih platformi.

Referencije

<PUCS>