hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Cirkularni spremnik

Jezici

EN circular buffer, ring buffer;

Etimologija

od LAT circulus = krug

Definicija

Naziv softverskog programa koji simulira vremensku petlju, analognu onoj magnetofonske vrpce u tradicionalnoj elektroničkoj glazbi. Ovakvav program može biti samostojan softverski modul u formi digitalne linije za kašnjenje signala, ali i kao potprogram nekog većeg programa, kojim se upravlja asinkronim snimanjem i reprodukcijom audiopodataka, ili u digitalnoj sintezi zvuka.

Komentar

C. s. predstavlja osnovno tehnološko rješenje u digitalnoj audiotehnologiji. Osim za kreiranje glazbenih objekata u korisničkom prostoru, na tom tehnološkom rješenju počiva funkcionalnost npr. valnih tablica, a i cjelokupnog asinkronog učitavanja, obrade i ispisa zvukovnih podataka.

O veličini c. s. primjerice ovisi vjerovatnost pogreške u vremenu izvođenja, ali i latencija cjelokupnog okružja i sistema.

USP Karplus-Strongov algoritam

Kritika

U ovom trenutku se preferira uporaba latinske posuđenice cirkularni pred posve hrvatskim riječima kružni ili prstenasti, budući da se riječ spremnik još u informatičkom govoru nije posve izdiferencirala u podatkovnom značenju, da ne bi asocirala na kakvo fizičko svojstvo.

U cirkularnom spremniku nema ničeg kružnog osim matematičkog operatora koji tijek upisa i ispisa podataka nekog signala usmjeravaju cirkularno.

Referencije

<CR>, Str. 305;     <CCRM>: