hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Prstenasti modulator

Jezici

EN ring modulator, ring-modulator; NJ Ringmodulator; FR modulateur en aneau; TL modulatore ad anello;

Etimologija

Modulator
v. Prstenasta modulacija

Definicija

Samostojeći uređaj za obradu signala, modul sintetizatora ili softverski program ili algoritam kojim se provodi prstenasta modulacija dvaju signala ili nizova diskretnih podataka.

Komentar

Algoritam za prstenasti (= amplitudni) modulator vjerovatno je najjednostavniji algoritam u cjelokupnoj računalnoglazbenoj tehnologiji i sastoji se samo od operatora za množenje ( * ). Njime se množi trenutna vrijednost jednog niza podataka trenutnom vrijednošću drugog. Daleko je zahtjevnije osigurati trajan i neprekinut dotok podataka u stvarnom vremenu i vremenu izvođenja. To uvelike ovisi o računalnom programu, ali i o operativnom sistemu.

Kritika

Kritika funkcionalnosti digitalne prstenaste modulacije je dvojaka:
(1)
Puka operacija idealnog množenja lišava modul prstenastog modulatora izobličenja signala karakterističnog za diodni sklop. To se rješava fizikalnim modeliranjem prijenosne funkcije diodnog sklopa (v. primjer).
(2)
Uporaba spektralno bogatih signala često unosi pazvuke koji su posljedica miješanja spektara. To se rješava preuzorkovanjem signala na višu frekvenciju uzorkovanja i (prema potrebi) veću razlučljivost.

Referencije

<APB>: 400;