hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Prstenasti modulator

Jezici

EN ring modulator, ring-modulator; NJ Ringmodulator; FR modulateur en aneau; TL modulatore ad anello;

Etimologija

Modulator

Definicija

Samostojeći uređaj za obradu signala, modul sintetizatora ili softverski program ili algoritam kojim se provodi prstenasta modulacija dvaju signala ili nizova diskretnih podataka.

Komentar

Algoritam za prstenasti (= amplitudni) modulator vjerovatno je najjednostavniji algoritam u cijelokupnoj računalnoglazbenoj tehnologiji i sastoji se samo od operatora za množenje ( * ). Njime se množi trenutna vrijednost jednog niza podataka trenutnom vrijednošću drugog. Daleko je zahtjevnije osigurati trajan i neprekinut dotok podataka u stvarnom vremenu i vremenu izvođenja. To uvelike ovisi o računalnom programu, ali i o operativnom sistemu.

Referencije

<APB>: 400;