hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Šum

Jezici

EN noise; NJ Rauschen; FR bruit; TL rumore;

Definicija

(1) Svaka zvučna pojava koja ostavlja subjektivni dojam šuma.

(2) Aperiodički zvučni titraji takve spektralne gustoće, da ne postoje izrazite tonske komponente, odn. spektralne linije. Ovakva razdioba gustoće titranja kroz čujne frekvencije naziva se kontinuirani spektar.
Šumovi mogu pokrivati čitav čujni spektar (v. bijeli šum, ružičasti šum, sivi šum ), ali mogu zračiti energijom unutar ograničenog pojasa frekvencija (v. pojasni šum ).

Šumovi imaju osobito važno mjesto u digitalnoj sintezi zvuka, kao sirovina iz koje se sintetizira signal, metodom modeliranja signala (v. modulacija) ili metodom fizikalnog modeliranja.
Šumovi kao materijal za daljnju sintezu mogu biti vanjski ili sintetizirani pomoću generatora slučajnih brojeva.

Komentar

U digitalnom formatu signala nije moguće postići stvaran kontinuirani spektar, stoga pod pojmom kontinuirani spektar uslovno razumijevamo najvjerniju glazbeno prihvatljivu diskretnu aproksimaciju kontinuiranog spektra, koju možemo prikazati zadanom preciznošću zapisa.

Referencije

<CR>: 575, 345, 1062